Profil

reklamna tabula

Ing.arch.Iveta Kusendová

Autorizovaná  architektka

/narodená  1977 v Trenčíne/

Po absolvovaní Gymnázia MRŠ v Novom Meste nad Váhom, som pokračovala v šesťročnom štúdiu na Fakulte architektúry STU v Bratislave, ktoré som ukončila v roku 2002. Autorizačné skúšky som absolvovala v roku 2010 a následne som bola zapísaná do Slovenskej komory architektov.

V priebehu posledných rokov štúdia a po ňom som pracovala v grafickom štúdiu na spracovávanie vizualizácií grafických návrhov kúpeľní a keramických obkladov. Po materskej dovolenke som začala samostatne pracovať na vlastných návrhoch, v spolupráci so známymi autorizovanými architektmi a odborníkmi vo výstavbe.

V súčasnej dobe sa venujem vlastnej tvorbe a pôsobím v rodnom Novom Meste nad Váhom a jeho okolí.

Pri  tvorbe projektu spolupracujeme s odborníkmi, profesistami a stavebnými firmami. Postupujeme komplexne od štúdie až po realizáciu. Súčasťou projektu sú všetky náležité časti, ktoré požaduje stavebný úrad.

Pri  tvorbe dbáme na zhmotnenie vízie investora a taktiež na vplyv  vonkajších jestvujúcich  faktorov. Snažíme sa, aby stavba architektonicky zapadala  do okolitého prostredia, ak sa jedná o rekonštrukciu  využívame jestvujúci potenciál a charakter stavby. Podľa charakteru prostredia dodávame objektom typické prvky danej lokality (vidiek, mesto, história,príroda,...),tak aby sme podporili rozvoj okolitého prostredia. V  projektoch využívame prvky modernej aj tradičnej architektúry, podľa názoru investora a potenciálu krajiny.

Podporujeme rozvoj nízkoenergetických stavieb, aktívnych a pasívnych budov, ktoré v súčasnosti šetria náklady investora.